Ursprunget till Tentipi

Vi startade 1989 i svenska Lappland och tillverkar fortfarande tält här i dag.
Våra tältkåtor är inspirerade av kåtan, den traditionella samiska bostaden.

Kåta eller lavvu är en enkel konformad trästångsram täckt med djurhudar och med en öppning i toppen för att släppa ut rök. Den var ett snabbt sätt för de nomadiska renskötarna, samerna, att bygga ett vindtåligt och funktionellt hem som var lätt att hålla varmt.

Det var en enkel princip: elden skapade värme och hudarna höll värmen kvar. Elden gav också ljus och en hemtrevlig atmosfär. Matlagning, rökning av fångsten, klädtorkning och andra göromål kunde utföras bekvämt inom hemmets väggar.

Eftersom kåtan vägde lite i förhållande till sin storlek var den en perfekt lösning för det nomadiska livet. Träramen var lätt att tillverka och lämnades kvar när man flyttade vidare. I praktiken kom man ofta tillbaka till samma ställen år efter år och då fanns ju redan en stomme färdig. På några minuter var kåtan uppsatt.

Tältkåtor från Tentipi baseras på design från den traditionella samiska kåtan med vår tids senaste material och konstruktionsteknik.

Samer – norra Europas ursprungsbefolkning

Tentipi grundades i byn Moskosel i Lappland. Moskosel ligger i Östra Kikkejaur skogssameby. Samerna är ett urfolk i norra Europa, och deras land som omfattar delar av Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland kallas Sápmi. Här har de bott i årtusenden och levt på jakt, fiske, nomadisk renskötsel och småskaligt gårdsbruk. Idag är det bara ett fåtal samer som livnär sig på de traditionella näringarna. De allra flesta bor i tätorter och har vanliga jobb. Ungefär 10 procent (cirka 2 500 personer) av samerna i Sverige har renskötsel som yrke. Samtidigt som samerna delar kulturella värden med majoritetsbefolkningen, vill många också behålla sitt samiska arv och sin samiska kultur. En del bedriver renskötsel på heltid, andra på deltid, och man kombinerar en modern livsstil med traditionella uppgifter.
Nyfiken på samisk kultur?

Vi säger tältkåtor

De lokala namnen ”kåta” och ”lavvu” är okända i andra delar av världen, så det internationellt kända ”tipi” blev det naturliga valet för oss. Och eftersom ursprunget är i Sverige, ett nordiskt land, gav vi tältkåtorna det internationella namnet ”Nordic tipi”. En viktig skillnad mellan den nordiska konstruktionen, jämfört med den nordamerikanska tipin, är att tältkåtan har en lös ventilmössa för att kunna reglera toppöppningen i alla vindriktingar.

Etiska rekommendationer till våra kunder

Vi är inte ett samiskt företag men vi kommer från en del av Sverige där det bor många samer och där den samiska kulturen är en del av vår vardag. Detta multikulturella samhälle är grunden till vår verksamhet. Genom historien har generationer av ursprungsbefolkningar världen över sett sina rättigheter minska och sina livsstilar och kulturer hotas. Därför anser vi att deras arv måste behandlas med största respekt. Vi menar också att vidareutveckling av tidigare generationers och andra kulturers uppfinningar är ett kännetecken för mänskligheten. Det är något vi som människor kan vara stolta över, så länge vi utvecklar med respekt. Men vi bör inte förvränga eller utan samtycke tjäna på någon annans kulturella uttryck, eftersom det är en del av andras identitet och något vi inte har rätt till. Tentipi strävar alltid efter att hitta konstruktiva affärsrelationer med alla, oavsett bakgrund, därför att vi tror att varje kultur har något att erbjuda. Vi rekommenderar starkt alla som använder våra produkter att anta samma grundsyn som vi i de här frågorna, och att leva och verka i en respektfull anda.