Hur undviker man kolmonoxidförgiftning i tältet?

  • Adventure
Alla våra tältkåtor är designade för säker användning av öppen eld eller kamin. Utförandet är baserat på samernas traditionella bostäder, där eldstaden i tältkåtans mitt var en väsentlig del av deras livsföring. Deras säkra användning av elden inbegrep ventilering. Alla kolbaserade värmekällor, såsom kolgrillar, gasolbrännare, lägereldens falnande glöd etc., kan vara en källa till giftig kolmonoxid om det finns för lite syre tillgängligt för förbränningen. Budskapet är enkelt men inte desto mindre mycket viktigt – om man har en öppen eld i tältet måste man för säkerhetens skull sörja för god ventilation!
Eftersom kolmonoxid lätt blandar sig med luft, är det lätt att undvika risken för kolmonoxidförgiftning, så länge man ser till att det finns ett visst luftombyte. Bäst ordnas detta genom att använda ventilationsöppningarna nära marken och i tälttoppen. Varm luft som stiger från glöden skapar luftdrag och luftblandning genom att frisk luft sugs in i tältet nära marken även de dagar då det inte blåser – det är så här en tältkåta från Tentipi fungerar.

Vad är kolmonoxid egentligen?

Kolmonoxid är en mycket giftig, helt färglös och luktlös gas som kan förekomma i avgaser och brandgaser. Gasen bildas vid ofullständig förbränning av ved, kol, gasol med mera. Symtom kan vara till exempel huvudvärk, yrsel, trötthet, omtöckning, illamående, kräkningar, låg puls i början av förgiftningen men hög puls senare under förloppet, eller medvetslöshet.

I praktiken är det bara den falnande glöden, som kan orsaka problem. Glöd avger ingen rök, och man frestas då att stänga ventilationsöppningarna för att bevara värmen. MEN, så länge det glöder måste man ha en viss ventilation och syretillförsel till elden! Vi rekommenderar att elden släcks helt och hållet innan ventilationsöppningarna stängs. Detta förhindrar att kolmonoxid ansamlas i tältet. Vill man känna sig helt lugn, kan man investera en mindre summa pengar i en portabel kolmonoxidvarnare.

Hur undviker man kolmonoxidförgiftning i tältet?

Vid användning av kamin i tältkåtan är problemet med kolmonoxidförgiftning försumbart. Bränsle som brinner i kaminen skapar värme, och de varma gaserna stiger upp genom rökröret och lämnar tältkåtan i toppen. Detta skapar ett lägre tryck inuti kaminen och förhindrar gaserna från att komma ut i tältet. I en (högst osannolik!) situation där någon lyckas göra tältet lufttätt, kommer frisk luft ändå att komma in i tältet via den isolerande luftspalten mellan rökrör och isoleringsrör i tälttoppen. Vid eldning i kamin skall ventilmössan vara stängd och ingen reglering ske. Om den justeras under eldning, kan mössan skadas på grund av kontakt med det heta rökröret.

Öppen eld, använd alltid någon av eldspisarna Hekla 7 och Hekla 30 (den senare endast i de större Adventure-storlekarna), då dessa är designade för att hålla elden koncentrerad på en liten yta. Dessutom möjliggör de nästan rökfri eldning. Vid öppen eld skall ventilmössan öppnas på läsidan, så att röken sugs ut ur tältkåtan. Säkerställ att tillräcklig tilluft finns och att den tas in på vindsidan av tältkåtan. För att behålla maximal värme skall ventilmössan ges så liten öppning som möjligt. Safir och Zirkon: Vid öppen eld skall toppventilmössan (den övre, lilla mössan) vara stängd. När elden falnar, kan man stänga ventilmössan och öppna toppventilmössan, vilket ventilerar ut glödoset utan att insekter kommer in.

Observera! När Tentipis produkter kombineras med andra varumärkens produkter kan oväntade risker för den personliga hälsan och produktens kondition uppstå. Tentipi har inget ansvar för sådana följder.

Var försiktig

Eldning med öppen eld eller i kamin måste alltid ske under största försiktighet. Ha alltid vatten och risruska i närheten för släckning av eventuell brand. Ha även en kniv tillgänglig för att snabbt kunna skära hål i tältduken om evakuering blir nödvändig. Lämna aldrig en öppen eld eller brinnande kamin utan tillsyn.

Rapporter om tragiska olyckor på grund av kolmonoxidförgiftning i tält verkar innehålla två gemensamma faktorer. Den första faktorn handlar om användningen av kolgrillar och den andra om själva tältets design. De flesta tält har aldrig konstruerats för användning av öppen eld eller kamin. Av denna anledning måste man vara extra försiktig i samband med kol och rökfria bränslen. Rök signalerar om ofullständig förbränning; en grill däremot ger inte ifrån sig dessa varningssignaler.
  • Adventure

More to read

View all
Adventure
Nio saker du behöver veta om vintercamping
Adventure
Hur undviker du skador på dragkedjan till tältkåtan?
Adventure
Behöver jag ett golv eller ett innertält i tältkåtan?
Adventure
En hund och ett tält – några tips när man tältar med en hund
Adventure
Några tips för toabesök i skogen – hur gör man
Adventure
Hur undviker man skador från snö på tältkåtan?
Adventure
Hur undviker man skador på tältväven till tältkåtan?
Adventure
Hur väljer man lättvikt eller bomull/polyester i tältkåtan om man är ensam?
Adventure
Hur ska man välja vilken tältkåta man ska ha – vad behöver man?
Adventure
Hur eldar man i en tältkåta när man använder en kamin Eldfell?
Adventure
Hur gör man en öppen eld i Eldspis Hekla i en tältkåta?
Adventure
Hur gör man för att reparera tältet?