Den skandinaviska taigan. Europas största ekoregion, en enorm vildmark av tall och gran. Detta är vårt hem, skogslandet.
Livet är speciellt här. Träden är speciella här.

Långsam tillväxt ger starkt virke

Våra tältstänger kommer från hållbara skogar i norra Sverige. Granen här växer långsammare än i andra delar av världen. Den kalla långa vintern och den magra jorden är några av många faktorer som påverkar detta. Vi hämtar våra stänger från täta granbestånd där träden växer mycket långsamt. Här blir de höga men tunna och har tätt mellan årsringarna. Ett träd som endast är tio centimeter tjockt och tio meter högt kan vara över hundra år gammalt. De får en speciell fiberstruktur och få och tunna grenar vilket gör dem extremt starka, flexibla och relativt lätta. Granvirket har också en naturlig motståndskraft mot röta – det behövs inga tillsatta kemikalier. Med andra ord, de här träden är den perfekta råvaran för tältstänger. Och vi vet exakt var vi kan hitta gran med dessa egenskaper.

Hållbar produktion

Vår stångproduktion är en del av det pågående skogsbruket. När en skog avverkas handplockar vi de träd som passar bäst för våra tält. Dessa träd är för små för att användas till sågade trävaror, såsom plank och brädor, och blir vanligtvis pappersmassa. Vi tar vara på den här resursen och förädlar den lokalt och småskaligt. Det skapar jobb på landsbygden och vackra naturprodukter som håller länge.

Labbtestat virke

I tester har vi sett att råmaterialet till våra stänger bara kan tas från vissa delar av världen där träden växer mycket långsamt. Det här är anledningen till att vi noggrant kontrollerar exakt vilken typ av gran som används i våra Eventtält, samt vilka breddgrader de skördas vid. Testresultaten matar in i våra hållfasthetsberäkningar där de spelar en avgörande roll för att bestämma vindbelastningen på våra tält.