Den skandinaviska taigan. Europas största ekoregion, en enorm vildmark av tall och gran. Detta är vårt hem, skogslandet.
Livet är speciellt här. Träden är speciella här.

Långsam tillväxt ger starkt virke

Vi hämtar våra tältstångsstänger från skogar i norra Sverige. Granen som finns här växer långsammare än i andra delar av världen. Den kalla och långa vintern samt den magra jorden är några av de många faktorer som påverkar detta. Granar som växer i magra förhållanden blir höga men tunna och har tätt mellan årsringarna. Ett träd som endast är tio centimeter tjockt och tio meter högt kan vara över hundra år gammalt. De får en speciell fiberstruktur och få, tunna grenar, vilket gör dem extremt starka, flexibla och relativt lätta. Och de har en naturlig motståndskraft mot röta – det behövs inga tillsatta kemikalier. Med andra ord, den perfekta råvaran för tältstänger. Och vi vet exakt var vi kan hitta granar med dessa egenskaper.

Småskaligt skogsbruk

Vår produktion är småskalig. Vi beger oss ut med en motorsåg och en fyrhjuling med släpvagn och väljer träden, ett efter ett. Virket till våra mindre eventtält är en biprodukt av pågående skogsbruk där mindre träd avverkas för att ge plats åt större träd att växa. Dessa små träd är för tunna för industriellt skogsbruk och körs vanligen ner av skogsmaskiner och lämnas på marken. Vi utnyttjar denna annars bortkastade resurs. När våra större stänger skördas, återplanteras skogarna, vilket skapar ett cirkulärt system.

Labbtestat virke

I tester har vi sett att råmaterialet till våra stänger bara kan tas från vissa delar av världen där träden växer mycket långsamt. Det här är anledningen till att vi noggrant kontrollerar exakt vilken typ av gran som används i våra eventtält, samt vilka breddgrader de skördas vid. Testresultaten matar in i våra hållfasthetsberäkningar där de spelar en avgörande roll för att bestämma vindbelastningen på våra tält.